Biologinė apsauga nuo kenkėjų


Feromoninė apsauga

Tai biologinis augalų apsaugos metodas, visiškai nekenksmingas aplinkai, veikiantis išskirtinai tik tam tikros rūšies kenkėjus. Veikimo principas - labai paprastas - dirbtinis, žmogui nejuntamas kvapas vilioja individus į specialias gaudykles.
Naudojimo būdai:
1. Monitoringui - kai tiriamas kenkėjų populiacijos dydis. Jai pasiekus kritinę gausą, naudojami insekticidai;
2. Masiniam gaudymui - kai kenkėjų gausumas tiesiogiai ribojamas gaudyklėmis

FEROMONINIŲ PREPARATŲ SĄRAŠAS 

Obuolinis vaisėdis (Laspeyresia [Cydia] pomonella)

plačiau..

 

Slyvinis vaisėdis (Grapholita funebrana)

plačiau..

 

Žirninis vaisėdis (Lespeyresia (Cydia) nigricana)

plačiau..

 

Grikinukas (sodinis grambuoliukas) (Phyllopertha horticola)

plačiau..

 

Paprastasis, miškinis grambuolys (Melolontha melolontha, M. hippocast.)

plačiau..

 

Kopūstinis pelėdgalvis (Mamestra brassicae)

plačiau..

 

Kopūstinė kandis (Plutella xylostella)

plačiau..

 

Kaštoninė keršakandė (Cameraria ohridella)

plačiau..

 

Mažasis žiemsprindis (Operophtera brumata)

plačiau..

 

Kukurūzinis ugniukas (Ostrinia nubilalis)

plačiau..

 

Gluosninis medgręžis (Cossus cossus)

plačiau..

 

Sodinis šepetinukas (Orgyia antiqua)

plačiau..

 

Viduržemio margasparnė (Ceratitis capitata)

plačiau..

 

Gaminis žvilgūnas (Autographa gamma)

plačiau..

 

Ruginukas (Agrotis segetum)

plačiau..

 

Purpurinis lapsukis (Spilonota ocellana)

plačiau..

 

Rožinis lapsukis (Archips rosana)

plačiau..

 

Tinkluotasis lapsukis (Adoxophyes orana)

plačiau..

 

Šauktukinis dirvinukas (Agrotis exclamationis)

plačiau..

 

Vikrusis dirvinukas (Agrotis ipsilon)

plačiau..

 

Malūninis ugniukas (Anagasta (Ephestia) kuehniella) sandėlių kenkėjas

plačiau..

 

Pietinis ugniukas (Plodia interpunctella) - sandėlių kenkėjas

plačiau..

 

Aruodinė kandis (Nemapogon granella) - sandėlų kenkėjas

plačiau..

 

Rytinis vaisėdis (Grapholita (Cydia) molesta)

plačiau..

 

Kriaušinis medgręžis (Zeuzera pyrina)

plačiau..